Drakenbootraces

Wat zijn drakenbootraces?

Drakenboot racen is een peddelsport die oorspronkelijk uit Azië komt. De 11 meter lange boten zijn voorzien van prachtig beschilderde drakenkop en staart. Voor op de boot zit een trommelaar die het ritme van de slagpeddelaars volgt. Jaarlijks worden er nationale en internationale wedstrijden gevaren. Er wordt doorgaans gestreden op de afstanden 200, 500 en 2000 meter. Discipline, fysieke kracht en gelijkheid van de 16 peddelaars vormen samen de sleutel tot succes bij de drakenbootsport.

Tijdens de Open Dag Waterrecreatie zitten er dit jaar 8 peddelaars in de boot, gelijk verdeeld met aan elke kant van de drakenboot 4 peddelaars. De boten zijn dit jaar dus een stuk groter dan bij voorgaande edities. Het parcours zal iets worden verkort, zodat de start ook (op enige afstand) zichtbaar is vanaf de Comriekade. Dit zorgt ervoor dat er voor het publiek nog meer te zien valt.

Belangrijk bij het drakenbootvaren is dat de vaarders goed op elkaar letten en zo gelijk mogelijk proberen te peddelen om de drakenboot zo snel en zo stabiel mogelijk te laten varen. Een sterk en goed uitgebalanceerd drakenbootteam kan wel 15 km per uur halen!

Bedrijven Team

135
  • Bedrijfsnaam aan boot gekoppeld
  • Leuke en sportieve dag
  • Races van 10:00 tot 15:00 uur
Populair

Familie Team

85
  • Familie naam aan boot gekoppeld
  • Leuke en sportieve dag
  • Races van 10:00 tot 15:00 uur

Inschrijven Drakenbootraces

Hier onder kunt u zich on-line inschrijven voor de drakenbootraces.

Inschrijven is mogelijk tot 31 mei 2024 of tot het maximum aantal teams is bereikt.
Het vaste aantal deelnemers per boot is 8, waarvan minimaal 2 dames, aangevuld met één trommelaar.

De kosten voor deelname bedragen:

  • voor Bedrijventeams: € 135,00 (per team).
  • Voor Verenigingen/familie/vriendenteams: € 85,00 (per team).

Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden voldaan via de online betalingen of via een overschrijving.

Pas na een bevestiging van de “Commissie Drakenbootraces” wordt uw inschrijving definitief.

Door te klikken op de knop deze wil ik gaat u akkoord met onderstaand “Reglement voor deelname aan de Drakenbootraces”:

REGLEMENT WOUBRUGSE DRAKENBOOTRACES
1. Een team bestaat uit 8 peddelaars (waarvan minimaal 2 dames) en 1 trommelaar.
2. Elk team vaart een race tegen twee andere boten, in totaal varen er per race dus drie boten. De finishtijd van elke boot wordt genoteerd..
3. De snelste 3 ploegen varen de finale, opnieuw een race met drie boten. De overige ploegen varen voorafgaand aan de finale de kleine finale.
4. De eerste race start om ongeveer 10.00 uur; finales om ongeveer 14.30 uur. (tijden onder voorbehoud, de definitieve tijden worden vermeld in het wedstrijdschema)
5. Ieder team meldt zich zowel voor de eerste als (kleine) finalerace minimaal 20 minuten voor aanvang bij de finish stand. Bij het melden voor de eerste race kunnen bij de finishstand de namen van de roeiers per team doorgegeven worden. Tijdens de eerste race en tijdens de (kleine) finale moet het team bestaan uit dezelfde roeiers.
6. Moedwillig omslaan (dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding) betekent diskwalificatie.
7. LET OP: na iedere race wordt er verwacht dat het team er alles aan doet de drakenboot veilig en rustig naar de kant te peddelen zodat de volgende heat op tijd van start kan en de kans op letsel aan de deelnemers en/of schade aan de boot tot een minimum worden beperkt. Uit de boot springen, gaan staan in de boot op open water e.d. verhoogt de kans op omslaan enorm en zal door de wedstrijdleiding dan ook worden beschouwd als ongeoorloofd gedrag, met diskwalificatie als gevolg OF uitsluiten van het team van deelname in volgende jaargangen.
8. De kosten voor deelname bedragen:
o voor Bedrijventeams: € 135,00 (per team).
o Voor Verenigingen/familie/vriendenteams: € 85,00 (per team).
N.B.: Deze kosten moeten volledig worden/zijn voldaan op het moment van inschrijving. Het aantal mogelijke aanmeldingen is beperkt. Bij niet tijdige betaling behoudt de organisatie het recht om een ander team voorrang te verlenen van aanmelding.
9. Teams die zich inschrijven als vereniging/familie/vriendenteam mogen géén commerciële uitingen (bedrijfsnaam/reclame op kleding of anderzijds) voeren. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname.
10. Meedoen aan de Drakenbootraces is geheel voor eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel e/o schade aan personen e/o goederen.8